League
King Cetshwayo SAB
KwaZulu Natal
KwaDlangezwa Kids FC